Tiếng việt English  
 
 
 
 

 
   CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐẠT TCVN 5762 CHO KHÓA CỬA THƯƠNG HIỆU KOSPI   
   CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐẠT TCVN 5762 CHO KHÓA CỬA THƯƠNG HIỆU ABC   
   CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐẠT TCVN 5762 CHO KHÓA CỬA THƯƠNG HIỆU NIKKEI   
   CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN KOSPI CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN ( Cho khóa cửa, Bản lề, Cremon )   
   CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN NIKKEI CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN ( Cho khóa cửa, Bản lề, Cremon )   
   Install a Mortise lock   
   Which Door Handle Should You Choose?   
   Get To Know More About Door Locks   
   Choosing the Right Door Hardware is Important   
   How is a lock made?   
 

 
Khách online: 2
Tổng cộng: 970720
 

 
  Khóa TAY GẠT
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5850-250 Đen Vàng
Mã số: 5850-250 OGC
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8550-250 Đen Vàng
Mã số: 8550-250 OGC
Giá: 3.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8550-250 Vàng bóng
Mã số: 8550-250 PVD
Giá: 3.600.000 VND
   
Tên: Khóa Nikkei (Hợp kim) dùng cho cửa phòng M-G09 Vàng
Mã số: M-G09 SG/GP
Giá: 500.000 VND
   
Tên: Khóa Nikkei (Hợp kim) dùng cho cửa chính L-G09 Vàng
Mã số: L-G09 SG/GP
Giá: 570.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa Đại Sảnh XL8551-256 Vàng / Đen
Mã số: XL8551-256 Tom-PVD
Giá: 5.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa Đại Sảnh XL8551-251 Vàng bóng
Mã số: XL8551-251 Tom-PVD
Giá: 5.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8551-251 Vàng bóng
Mã số: 8551-251PVD
Giá: 3.000.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5851-251 Vàng bóng
Mã số: 5851-251 PVD
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa Đại Sảnh XL8553-256 Vàng bóng
Mã số: XL8553-256 Tom-PVD
Giá: 5.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa Đại Sảnh XL8553-253 Vàng bóng
Mã số: XL8553-253 Tom-PVD
Giá: 5.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8553-253 Vàng bóng
Mã số: 8553-253 PVD
Giá: 3.000.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5853-253 Vàng bóng
Mã số: 5853-253 PVD
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính L8546-L246 Vàng bóng
Mã số: L8546-L246
Giá: 3.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5846-246 Vàng bóng
Mã số: 5846-246PVD
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8539-239 Vàng bóng
Mã số: 8539-239PVD
Giá: 3.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa chính 8539-239 Vàng khói/Rêu
Mã số: 8539-239BF
Giá: 3.600.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5839-239 Vàng bóng
Mã số: 5839-239PVD
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Roland (Đồng đúc) dùng cho cửa phòng 5839-239 Rêu/Vàng khói
Mã số: 5839-239BF
Giá: 2.400.000 VND
   
Tên: Khóa Koler (Inox 304 đúc) dùng cho cửa đại sảnh S08002
Mã số: S08002
Giá: 14.000.000 VND
   
Trang: 1  2  3  4 
 
 
 

NHÀ PHÂN PHI KHÓA Nikkei

Địa chỉ : 33 Tân ấp, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: Mr Châu 0973279228 

Emailkospilock@gmail.com